Zaprawy murarskie

Zalecany do wznoszenia murów z betonu komórkowego oraz gazobetonu. Stosowany do murowania na cienkie spoiny - optymalna grubość: 2-3 mm. Główne właściwości: łatwy i wygodny w użyciu wysoka wydajność, zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Główne parametry: grubość warstwy: 2 - 10 mm, wytrzymałość - kategoria M5, zużycie: 8 kg/1 m2 muru o grubości 24 cm.

Zaprawa murarska zawierająca tras. Zalecana do prac murarskich z użyciem cegieł i kształtek klinkierowych. Pozwala na wznoszenie elementów konstrukcyjnych i ozdobnych – ścian zewnętrznych i osłonowych, studzienek, słupów, murów ogrodzeniowych lub innych tego typu elementów ozdobnych bądź konstrukcyjnych. Główne właściwości: wysoce odporna na wykwity, paroprzepuszczalna, do murowania i spoinowania, do grubych spoin 6 - 40 mm, wytrzymałość na ściskanie - kategoria M5. Główne parametry: grubość warstwy: 6 - 40 mm.

Zaprawa murarska PROFIT jest suchą mieszaniną zaprawową złożoną z cementu portlandzkiego, wapna, dodatków oraz domieszek specjalnych. Mrozoodporna – nadaje się do wznoszenia ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.WYDAJNOŚĆ: dla otrzymania warstwy 10 mm, na powierzchni 1 m - ok. 16 kg. ZASTOSOWANIE: Zaprawę murarską stosuje się do budowy ścian z cegły oraz różnego typu bloczków z betonu - wewnątrz i na zewnątrz budynków wg normy budowlanej DIN 1053.

Przeznaczona jest do wznoszenia murów wewnętrznych i zewnętrznych z klinkierowej cegły licującej z jednoczesnym wykonaniem spoiny pełnej (kolorowej). Nadaje się do wznoszenia ścian konstrukcyjnych, a także ogrodzeń i kominów. Zalecana grubośc spoin 12-15 mm. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych, na wyodrębnionym fragmencie muru należy stosować zaprawę pochodzącą z jednej partii produkcyjnej, a do jej przygotowania używać zawsze takiej samej ilości wody zarobowej.

Tradycyjna zaprawa murarska. Zalecana jest do murowania na tradycyjne grube spoiny. Pozwala na wznoszenie kondygnacji nadziemnych, ścian piwnic i fundamentów. Służy do murowania z cegieł, pustaków oraz innego tego typu materiałów ceramicznych, wapienno-piaskowych i betonowych. Główne właściwości: wysoka plastyczność, paroprzepuszczalność, łączy elementy w stabilny i trwały mur. Główne parametry: grubość warstwy - 6 - 40 mm, wytrzymałość - kategoria M5, zużycie: od 34 kg/1 m2 muru o grubości 1/2 cegły.

Dodatkowe informacje